Over de Wet Meldcode

 

Op 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. De wet is opgesteld door de ministeries van VWS, Jeugd en Gezin, OCW en Justitie en stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling (geweld in afhankelijkheidsrelaties). De meldcode bestaat uit 5 stappen, die professionals houvast bieden bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

In het kader van deze monitor (om gerichter advies op maat te kunnen bieden) is er een stap toegevoegd, voorafgaande stap 1, namelijk: ‘Stap 0: Basiskennis over geweldsproblematiek’.

De stappen van de meldcode

  • stap 0: Basiskennis over geweldsproblematiek.
  • stap 1: In kaart brengen van signalen.
  • stap 2: Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis (het advies- en meldpunt   huiselijk geweld en kindermishandeling; AMHK) of een deskundige op het gebied van letselduidingstap .
  • stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
  • stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
  • stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Meer informatie over de Wet Meldcode vindt u o.a. op de website van de Rijksoverheid.