Over de Monitor

Het NJi voert samen met Movisie in opdracht van het ministerie van VWS de landelijke monitor ‘Leren Signaleren’ uit. In 2013 trad de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. De meldcode biedt een stappenplan waarin staat hoe professionals moeten omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld of kindermishandeling (ook wel ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’ genoemd). Het is van groot belang dat aankomende professionals deze meldcode kennen en over de competenties beschikken om daar naar te kunnen handelen.

Wat is het doel van de monitor?
Met de monitor kunt u in kaart brengen hoe u met uw opleiding aandacht besteed aan het thema. Na het invullen van de vragenlijst, worden op maat suggesties aangedragen om het opleidingsaanbod (daar waar nodig) te verbeteren. Het opleidingsaanbod kan ook anoniem vergeleken worden met vergelijkbare opleidingen. Daardoor ontstaat ook een landelijk beeld van de stand van zaken over het aanbod van huiselijk geweld en kindermishandeling in opleidingen.

Welke resultaten biedt de monitor?
Na invullen van de vragenlijst,  worden op deze pagina de resultaten en advies op maat weergegeven. In een grafiek wordt duidelijk hoe de aandacht voor de Meldcode binnen de opleiding zich verhoudt tot andere (en vergelijkbare) opleidingen in Nederland. Naar aanleiding van de antwoorden wordt er vervolgens advies geboden op basis van de lesmaterialen en bijscholingsmogelijkheden die geboden worden in het kennisatelier.

 

Hoe ziet de vragenlijst eruit?
Aan de hand van de vijf stappen van de meldcode wordt er gekeken in hoeverre verschillende onderwerpen geborgd zijn in het onderwijs, hoe het onderwijs er in de praktijk uitziet en wat het bereik is onder de studenten. Daarnaast worden er algemene vragen gesteld over bijvoorbeeld de docenttevredenheid, de toerusting van studenten en de rol van handelingsverlegenheid.
De monitorvragenlijst kan op elk moment ingevuld worden. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten, maar soms moeten er nog wel zaken worden uitgezocht. Het is dan ook mogelijk om tussentijds de antwoorden op te slaan en later af te ronden of aan te passen.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.
Wilt u graag eerst een Pdf-versie inzien? Deze vindt u onder het tabblad Downloads.

Meer informatie
Vragen en/of overige opmerkingen? Neem contact op met Erik Jan de Wilde via e-mail: e.wilde@nji.nl.