Welkom

Zijn de thema’s geweld in afhankelijkheidsrelaties en seksualiteit voldoende verankerd in uw opleiding? Wat kan er nog beter en hoe hebben andere opleidingen dit onderwijs vormgegeven? Deze vragen kunt u beantwoorden door te monitoren. Eerst brengt u in kaart wat u aan deze onderwerpen doet in uw opleiding, vervolgens ziet u wat u kunt doen om uw opleidingsaanbod (daar waar nodig) te verbeteren. De monitor is bedoeld voor curriculumverantwoordelijken, opleidingscoördinatoren en/of docenten van zorg-, agogische en pedagogische opleidingen in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs.


Monitor
leren signaleren
U kunt hier de vragenlijst voor de monitor Leren Signaleren invullen.

Monitor themacompetentie seksualiteit
U kunt hier de vragenlijst voor de monitor themacompetentie seksualiteit invullen. 

 

Resultaten bekijken
Na invullen van de vragenlijst kunt u in het dashboard inzien hoe deze onderwerpen verankerd zijn in uw onderwijs en vindt u tips voor verbetering. Ook vindt u informatie over de onderwerpen waar u nog geen onderwijs over geeft. Als u bent ingelogd vindt u voor de monitor ‘Leren Signaleren’ de resultaten onder de tabbladen Uw scores en Uw thema’s.  Resultaten voor monitor themacompetentie seksualiteit vindt u onder het tabblad ‘themacompetentie seksualiteit’.

Als u nog geen account heeft kunt u deze zelf aanmaken:
Maak hier een account aan. Met één account kunt u de resultaten van beide monitoren inzien.


Meer informatie

Op het kennisatelier is meer informatie over de projecten te vinden.
Ook op de website van het NJi vindt kunt u terecht voor meer uitleg over monitor ‘Leren Signaleren’ en de monitor ‘Themacompetentie seksualiteit’.
Heeft u nog vragen en/of overige opmerkingen? Neem contact op met Erik Jan de Wilde via e-mail: e.dewilde@nji.nl.